ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันสถานปนาโรงเรียนจอมทอง ครบรอบ 55 ปี

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันสถานปนาโรงเรียนจอมทอง ครบรอบ 55 ปี เลขที่บัญชี  526 – 0 – 54612 – 1